Make your own free website on Tripod.com

 

CENOVNIK ZA DAN, 25 mar 2008

 

 
IZABERITE CENOVNIK:
 
::CENOVNIK PO GRUPAMA::

 

VEZIVA

 

 

 

METALI
 
GRAĐA
 
IZOLACIJA
 
OPEKARIJA
 
 
 
 
 
KNAUF
 
 
 
 
 
 
 
::KOMPLETAN CENOVNIK::
  • Cene navedene u tabelama su izražene u konvertabilnim markama (km)

  • DATE SU CENE BEZ I SA PDV-OM. PDV ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL IZNOSI 17%

  • Za veće količine odobravamo popust.

  • Cenovnik važi na dan ažuriranja naše prezentacije.