Make your own free website on Tripod.com

   

 

---  OPEKE :: BLOKOVI :: MONTE  ---

 

NAZIV MATERIJALA j.m.

CENA

BEZ PDV-A

CENA

SA PDV-OM

PUNA OPEKA kom 8,05 9,50
ŠUPLJA OPEKA - TROKANALKA kom - -
FASADNA OPEKA - CRVENA GLATKA - KURŠNICA ARANĐELOVAC kom 14,41 17,00
FASADNA OPEKA - CRVENA RELJEFNA - KURŠNICA ARANĐELOVAC kom - -
FASADNA OPEKA - CRVENA GLATKA - ZORKA OPEKA ŠABAC kom - -
FASADNA OPEKA - CRVENA RELJEFNA - ZORKA OPEKA ŠABAC kom - -
FASADNA OPEKA - BELA RELJEFNA  - ZORKA OPEKA ŠABAC kom - -
FASADNA OPEKA - SILIKATNA  1/1 - BELA kom - -
FASADNA OPEKA - SILIKATNA  1/2 - BELA kom 11,86 14,00
ŠUPLJI BLOK 3 (12*19*25cm) - CIGLANA KRUŠEVAC kom 23,73 28,00
GITER BLOK 3 (12*19*25cm) - CIGLANA KRUŠEVAC kom 23,73 28,00
ŠUPLJI BLOK 4 (12*25*25cm) - RAD VLASOTINCE kom 21,18 25,00
ŠUPLJI BLOK 5 (19*19*25cm) - BELOLJIN kom 21,18 25,00
ŠUPLJI BLOK 5 (19*19*25cm) - CIGLANA KRUŠEVAC kom 24,58 29,00
POLUGITER BLOK 5 (19*19*25cm) - CIGLANA KRUŠEVAC kom 27,54 32,50
GITER BLOK 5 (19*19*25cm) - CIGLANA KRUŠEVAC kom 31,36 37,00
GITER BLOK 5 (19*19*25cm) - KUBRŠNICA ARANĐELOVAC kom 33,05 39,00
DIMNJAČKI-VENRILACIONI BLOK 5 (19*19*25cm) - CIGLANA KRUŠEVAC kom 38,14 45,00
MONTA  12 - CIGLANA KRUŠEVAC kom 21,18 25,00
MONTA  16 - CIGLANA KRUŠEVAC kom 24,57 29,00
FERT MONTA 14  - BOJNIK kom 25,42 30,00
FERT MONTA 14  - CIGLANA KRUŠEVAC kom 29,66 35,00
FERT KANALICA 25cm - POTISJA KANJIŽA kom 10,33 12,20
FERT KANALICA 33cm - POTISJA KANJIŽA kom 13,73 16,20
FERT KANALICA 50cm - POTISJA KANJIŽA kom 20,68 24,40
BETONSKI BLOK  15*20*40cm kom 39,00 46,02
BETONSKI BLOK  20*20*40cm kom 44,00 51,92
BETONSKI VENTILACIONI  BLOK H-1 kom - -
BETONSKI VENTILACIONI  BLOK PRELAZNI E-1 kom - -

 

--- CREPOVI  ---

 

PROIZVOĐAČ NAZIV MATERIJALA j.m.

CENA

BEZ PDV-A

CENA

SA PDV-OM

CONTINENTAL PLUS kom 38,98 46,00
STANDARD PLUS kom 38,98 46,00
EFEKT PLUS kom 38,98 46,00
FRAGMENT PLUS kom 38,98 46,00
MEDITERAN PLUS kom - -
CONTINENTAL 22 kom - -
MERIDIAL 202 kom 37,29 44,00
ORIENTAL HR kom 40,68 48,00
BIBER TRADICIONAL PLUS kom 24,58 29,00
BIBER TRADICIONAL kom - -
BIBER FALC kom 25,85 30,50
ŽLEBNJAK kom 131,36 155,00
PLUS VENTILACIONI ELEMENT kom 97,46 115,00
PLUS SNEGOBRAN ELEMENT kom 110,17 130,00
PLUS OPŠIVNI LEVI/DESNI ELEMENT kom 110,17 130,00
BIBER TRADICIONAL POLUCREP ELEMENT kom 25,42 30,00
BIBER TRADICIONAL OPŠIVNI ELEMENT kom 55,08 65,00
BIBER FALC POLUCREP ELEMENT kom 25,42 30,00
BIBER FALC OPŠIVNI LEVI/DESNI ELEMENT kom 59,32 70,00

TM KIKINDA  M333 kom 30,51 36,00
TM KIKINDA  M002-KLASIK kom - -
TM KIKINDA  M993 kom - -
TM KIKINDA  M997 kom - -
TM KIKINDA  M272 kom - -
ŽLJEBNJAK - KIKINDA kom - -

NEXE  IDEAL222 kom - -
NEXE GLINEX KLASIK kom - -
NEXE  M222 kom 27,97 33,00
NEXE  M555 kom - -
ŽLJEBNJAK - NEXE kom 127,12 150,00

MLADOST KONTINENTAL kom 27,03 31,90
MLADOST DUPLOFALCOVANIFALCOVANI kom 27,03 31,90
MLADOST ORNAMENT kom - -
MLADOST MEDITERAN kom - -
MLADOST ZAVŠNI LEVI/DESNI ELEMENT kom 33,90 40,00
ŽLJEBNJAK - LESKOVAC