Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 PROIZVODI ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU

DETALJNI OPIS MATERIJALA NA

::UKRASNI MALTERI::

NAZIV MATERIJALA j.m.

CENA

BEZ PDV-A

CENA

SA PDV-OM

UKRASNI MALTERI NA BAZI MINERALNOG VEZIVA

TOPALIT S - 25/1

kg

30.08 35.50
TOPALIT S - 4/1 kg 35.59 42.00
TOPALIT 0 - TIP "BAVALIT" kg 24.58 29.00
TOPALIT 1 - TIP "BAVALIT" kg 24.58 29.00
TOPALIT 2 - TIP "BAVALIT" kg 24.58 29.00
TOPALIT 1D - TIP "BAVALIT" kg 20.34 24.00
TOPALIT 2D - TIP "BAVALIT" kg 20.34 24.00
TOPALIT H - HIROFA kg 19.49 23.00
TOPALIT E kg 19.49 23.00

UKRASNI MALTERI NA BAZI AKRILNOG VEZIVA

TOPAKRIL 0 - AKRILNA FASADA kg 64.41 76.00
TOPAKRIL 1 - AKRILNA FASADA kg 64.41 76.00
TOPAKRIL 2 - AKRILNA FASADA kg 64.41 76.00
TOPAKRIL 3 - AKRILNA FASADA kg 64.41 76.00
MASTER 1 - AKRILNA FASADA kg 66.95 79.00
MASTER 2 - AKRILNA FASADA kg 66.95 79.00
MASTER 3 - AKRILNA FASADA kg 66.95 79.00
GRAFMASTER1 - AKRILNA FASADA kg 64.41 76.00
GRAFMASTER2 - AKRILNA FASADA kg 64.41 76.00
GRAFMASTER3 - AKRILNA FASADA kg 64.41 76.00
DEKO-MASTER kg 64.41 76.00
DEKO-MASTER FULL kg 64.41 76.00
TOPMOZAIK - MERMERNA ZRNA U BOJI - kg 100.85 119.00

 

 

 

 

 

::UKRASNI PREMAZI::

NAZIV MATERIJALA j.m.

CENA

BEZ PDV-A

CENA

SA PDV-OM

POLUDISPERZIJE I DISPERZIJE ZA SPOLJAŠNJE I UNUTRAŠNJE POVRŠINE

SILAKRIL PD - 25/1 - UNUTRAŠNJA POLUDISPERZIJA kg 33.05 39.00
SILAKRIL PD - 10/1 - UNUTRAŠNJA POLUDISPERZIJA kg 38.14 45.00
SILAKRIL PD - 5/1 - UNUTRAŠNJA POLUDISPERZIJA kg 38.14 45.00
AKVASIL - 25/1 - UNUTRAŠNJA POLUDISPERZIJA kg 26.27 31.00
AKVASIL - 10/1 - UNUTRAŠNJA POLUDISPERZIJA kg 29.66 35.00
AKVASIL - 5/1 - UNUTRAŠNJA POLUDISPERZIJA kg 29.66 35.00
SILAKRIL U - UNUTRAŠNJA DISPERZIJA kg 60.17 71.00
WALL MASTER - EKOLOŠKA BOJA ZA ENTERIJERE kg 41.53 49.00
SILAKRIL UP - UNUTRAŠNJA DISPERZIJA kg 91.53 108.00
SILAKRIL F - 20/1 - SPOLJAŠNJA DISPERZIJA kg 127.12 150.00
SILAKRIL F - 8/1 - SPOLJAŠNJA DISPERZIJA kg 128.81 152.00
SILAKRIL FD - 20/1 - SPOLJAŠNJA DISPERZIJA kg 80.51 95.00
SILAKRIL FD - 10/1 - SPOLJAŠNJA DISPERZIJA kg 77.97 92.00
SILAKRIL B - BELA - BOJA ZA BETON kg 150.00 177.00
SILAKRIL B - BRAON - BOJA ZA BETON kg 150.00 177.00
SILAKRIL B - SIVA - BOJA ZA BETON kg 150.00 177.00
SILAKRIL B - CRNA - BOJA ZA BETON kg 150.00 177.00
SILAKRIL B - OKER - BOJA ZA BETON kg 150.00 177.00
SILAKRIL B - CIGLA - BOJA ZA BETON kg 180.51 213.00
SILAKRIL B - PLAVA - BOJA ZA BETON kg 180.51 213.00
SILAKRIL B - KAJSIJA - BOJA ZA BETON kg 180.51 213.00
SILAKRIL B - ŽUTA - BOJA ZA BETON kg 216.10 255.00
SILAKOLOR F - TONER ZA RUČNO TONIRANJE kg 49.15 58.00
SILAKRIL P - PODLOGA kg 203.39 240.00
KOLORKONTAKT PODLOGA kg 77,97 92,00
SILEKSIJANO "STUCCO SPATULATO" kg 224.58 265.00
SILEKSIJANO P - PODLOGA ZA SILEKSIJANO kg 271.19 320.00
MULTISIL - 5/1 - SPECIJALNI EFEKTI NA ZIDU kg 368,64 435,00
VELUSIL - 5/1 - SPECIJALNI EFEKTI NA ZIDU kg 368,64 435,00
MULTISIL-1/1 kg 411.02 485.00
VELUSIL-1/1 kg 411.02 485.00

 

::OSTALI MATERIJALI::

NAZIV MATERIJALA j.m.

CENA

BEZ PDV-A

CENA

SA PDV-OM

STIROMASTER-LEPAK ZA STIROPOR kg 22,03 26,00
SILEKOL ST-LEPAK ZA STIROPOR kg 11,86 14,00
SILEKOL GE-LEPAK kg 38.98 46.00
GLETOSIL 25/1 - GLET MASA kg 17.80 21.00
GLETOSIL 2/1 - GLET MASA kg 17.80 21.00
OLMASIL-MASA ZA POD kg 26.27 31.00
FUGASIL - FUG MASA kg 32.20 38.00
SILGIPS G - MAŠINSKI GIPSNI MALTER kg 19.49 23.00
SILEMAL B - MAŠINSKI KREČNO CEMENTNI MALTER kg 12.71 15.00
AKRILNI KIT ZA DRVO kg 120.34 142.00
OKSIDNE BOJE-PRAH kg 275.42 325.00